Informatie over HR koudschuim matrassen


Op deze pagina leggen wij u uit waar u op moet letten bij aankoop van een HR koudschuim matras.

HR of SG
In de marketing is het zo gegroeid dat verkopers de term 'HR 60' of 'HR 55' gingen gebruiken. Dit betekent dat er een HR koudschuim wordt gebruikt met een soortelijk gewicht van SG 60. De afkorting van soortelijk gewicht is SG. Belangrijk is dat u daadwerkelijk met een HR koudschuim te maken heeft, en niet met een polyether of comfortschuim. Het HR koudschuim moet vervolgens een hoog SG hebben.

Soortelijk gewicht
Bij HR koudschuim zijn een aantal begrippen belangrijk. Ten eerste is het belangrijk te kijken naar het soortelijk gewicht (SG of HR). Dit staat voor het aantal kilogram materiaal wat per kubieke meter in het matras wordt verwerkt. Hoe hoger het getal (bijvoorbeeld SG 60), des te beter is de puntelasticiteit, veerkracht en duurzaamheid. Puntelasticiteit is de mogelijkheid om een bepaalt gedeelte van het matras in te drukken zonder dat een groot oppervlak van het matras naar beneden veert. Hoe puntelastischer een materiaal is, des te beter het zich kan vormen naar de contouren van het lichaam en hoe nauwkeuriger de ondersteuning is. Een misverstand is dat het soortelijk gewicht de hardheid bepaald. Dit is niet zo, een matras met SG 30 en SG 60 kunnen even hard zijn. 

Hardheid
Ten tweede is het belangrijk dat een HR koudschuim matras in meerdere hardheden verkrijgbaar is. De voordelen van een hoog soortelijk gewicht, en dan met name de puntelasticiteit, worden alleen benut wanneer het matras de juiste hardheid heeft. Afhankelijk van de situatie en de lichaamseigenschappen dient de juiste hardheid gekozen te worden. Door het kiezen van de juiste hardheid wordt de wervelkolom juist uitgelijnd en blijft de druk op het lichaam zo laag mogelijk. Dit zorgt ervoor dat het lichaam zich kan herstellen. Naast de huidige situatie en lichaamseigenschappen speelt de voorkeur ook een aanzienlijke rol in de keuze. Wanneer u twijfelt helpen wij graag bij het bepalen van de juiste hardheid. 

7-zone indeling
Ten derde is het belangrijk dat er in HR koudschuim matrassen met een 7-zone indeling wordt gewerkt. De schouder- en bekkenzone zijn bijvoorbeeld iets zachter ingesteld, terwijl de middenzone juist iets steviger is ingesteld. Door de 7-zone indeling zijn onze matrassen nog beter in staat de wervelkolom juist uit te lijnen. Wel is het zo dat een 7-zone indeling een hulpmiddel is. Een goed schuim in de juiste hardheid in combinatie met een correcte lattenbodem of schotelbodem zou al moeten functioneren.

Herkomst en producent
Tot slot is het belangrijk dat u weet wat de herkomst van het HR koudschuim is. Ten eerste kunt u op deze manier nagaan of er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van HR koudschuim, en geen polyether / comfortschuim. HR koudschuim is superieur aan polyether / comfortschuim, dit materiaal dient u dan ook te vermijden. Ten tweede is het belangrijk om te weten wie de producent van het HR koudschuim is, omdat de eigenschappen van HR koudschuim mede worden bepaald door de inrichting van het productieproces, de kwaliteit van de grondstoffen en de vermenging hiervan. De 'recepten' voor het maken van HR koudschuim zijn heel belangrijk en meestal fabrieksgeheim. De minste afwijking of vergetelheid kan ervoor zorgen dat alle kwaliteit van het schuim verloren gaat.

Certificatie
Onze HR koudschuim matrassen zijn 'Made in Germany', allergievrij volgens Öko-Tex certificatie, FKT medisch getest, getest op schadelijke stoffen volgens LGA certificatie en hebben TÜV ISO 9001 certificatie. Het Ergo-MED 70 HR koudschuim matras hebben wij ook laten voorzien van CertiPUR en HYGCEN certificatie.

Voor- en nadelen
HR koudschuim is een zeer opencellig materiaal, waardoor het vocht snel kan afvoeren en warmte goed kan reguleren. Het materiaal is duurzaam en heeft een uitstekende prijs / kwaliteit verhouding. Er kleven, in tegenstelling tot traagschuim of latex matrassen, eigenlijk geen nadelen aan HR koudschuim vast. Daarom is het ook het meest gebruikte matrastype in Duitsland.

Struktura-MED 60 HR koudschuim matras

Orthopedische HR koudschuim - Foto: Ravensberger® Matrassen


rm_allgemein_bild2566eb34b12ccd

Polyether / comfortschuim: zware druk niet puntelastisch en lichte druk onvoldoende verwerkt


rm_allgemein_bild2566eb34b12ccd

HR koudschuim: zeer nauwkeurig aanpassing

elasticiteitscurve-van-HR-koudschuim

Elasticiteitscurve van HR koudschuim en comfortschuim/polyether

Zoals u in bovenstaand stuk heeft kunnen lezen heeft HR koudschuim goede eigenschappen op het gebied van veerkracht, duurzaamheid en puntelasticiteit. Hieronder komen deze begrippen uitgebreid aan bod.

Veerkracht
Veerkracht is het vermogen van een materiaal om in zijn oorspronkelijke vorm terug te keren als er geen druk meer op wordt uitgeoefend. De veerkracht wordt gemeten door de ball rebound test. Bij deze test, vastgelegd in ISO 8307, wordt een stalen bal losgelaten vanaf een bepaalde hoogte. Hierbij wordt gekeken hoe ver de bal procentueel terugveert naar de oorspronkelijke hoogte. Een hogere veerkracht zorgt in combinatie met een goede puntelasticiteit voor de juiste ondersteuning en tegendruk. De 'HR' in HR koudschuim staat overigens voor high resilient. Dit betekent hoog veerkrachtig. Traagschuim kent overigens een uiterst lage veerkracht, omdat dit materiaal op basis van lichaamswarmte in plaats van lichaamsdruk werkt. Latex kent een gemiddelde veerkracht.

Puntelasticiteit
Puntelasticiteit is een begrip dat door uitvinder John Boyd Dunlop is geïntroduceerd. Puntelasticiteit is de mogelijkheid om een bepaalt gedeelte van het matras in te drukken zonder dat een groot oppervlak van het matras naar beneden veert. HR koudschuim met een hoog soortelijk gewicht is puntelastisch en vormt zich daardoor nauwkeurig naar de lichaamscontouren.

Soortelijk gewicht en duurzaamheid
HR koudschuim moet jarenlang kunnen terugkeren in oorsprongkelijke vorm, zodat het altijd nauwkeurig ondersteund. De duurzaamheid wordt bepaald door het soortelijk gewicht van het HR koudschuim. Soortelijk gewicht staat voor het aantal kilogram materiaal dat per kubieke meter gebruikt wordt (kg/m3). Hoe hoger het soortelijk gewicht (ook wel massa, densiteit of dichtheid) des te veerkrachtiger, duurzamer en comfortabeler het matras is. De Consumentenbond (bron) raadt aan bij polyether met minimaal SG 35 te werken. Wij werken met een kwalitatief zeer goed HR koudschuim en beginnen te produceren vanaf SG 40. Voor traagschuim en latex gelden weer andere minimale waarden. Het soortelijk gewicht wordt ook wel gecommuniceerd als 'HR' met het soortelijk gewicht erachter als nummer, bijvoorbeeld HR 60, HR 50 of HR 45. Hierbij is een HR 60 matras dus het beste.

Klimaateigenschappen
HR koudschuim heeft uitstekende klimaateigenschappen. Het materiaal is namelijk zeer opencellig. Hierdoor kan HR koudschuim vocht snel afvoeren en warmte goed reguleren. Dit is ook de reden dat HR koudschuim uitermate geschikt is voor kinderen en jongeren.

HR koudschuim is opencellig, omdat een wals het schuim tijdens het productieproces platdrukt. Het platdrukken van het schuim zorgt ervoor dat de celwanden in elkaar klappen. Hierdoor zijn de cellen als het ware gebroken, waardoor de goede klimaateigenschappen tot stand komen.

Hardheid
Zoals eerder beschreven bepaalt het soortelijk gewicht de veerkracht en puntelasticiteit van het matras. Het soortelijk gewicht zegt echter niets over de hardheid of stevigheid van een matras. Een HR koudschuim matras met SG 20 en SG 60 kunnen dezelfde hardheid hebben. Echter biedt het SG 20 matras een zeer matige ondersteuning, terwijl de SG 60 een uitstekende veerkracht en ondersteuning biedt. Het is daarom belangrijk om altijd het soortelijk gewicht van een HR koudschuim matras te achterhalen. Dit bepaalt namelijk voor een groot deel de kwaliteit. De hardheid van een HR koudschuim matras stelt de producent zelf in.

Instellen van de hardheid
De hardheid wordt tijdens het productieproces ingesteld. De belangrijkste grondstoffen om HR koudschuim te maken zijn Polyol en Isocyanat (TDI). Dit wordt met water en additieven vermengt en door een reactie ontstaat HR koudschuim. Door deze additieven te veranderen kan de hardheid van een matras worden aangepast.

Meten van de hardheid
De hardheid kan vervolgens op twee manieren worden gemeten, namelijk middels de ILD of CLD (drukweerstand) waarde.

De afkorting ILD staat voor Indentation Load Deflection. Bij de ILD waarde, waarvan het meetproces vastligt in ISO 2439, wordt een schuimmonster van ongeveer 38 x 38 x 5 cm gecomprimeerd. Dit gebeurt vier maal, waarbij na elke comprimatie 30 seconde gewacht wordt. De eerste drie keer wordt het schuim tot 70% van de normale dikte ingedrukt. Bij de vierde keer wordt gemeten hoeveel kracht in Newton nodig is om het schuim 40% te comprimeren. 

De afkorting CLD staat voor Compression Load Deflection. Bij de CLD waarde, waarvan het meetproces vastligt in ISO 3386, wordt een schuimmonster van ongeveer 10 x 10 x 5 cm gecomprimeerd. Dit gebeurt net als bij de ILD methode vier maal. De eerste driemaal wordt het schuim 70% gecomprimeerd, de vierde maal 40%. Het verschil met de ILD waarde is dat tussen de comprimaties niet gewacht wordt, en de benodigde kracht om het schuimmonster te comprimeren de vierde maal direct wordt bekeken. Bij deze meting wordt gemeten in kilopascal (kPa).

Wat is de voor u juiste hardheid?
De juiste hardheid is afhankelijk van uw lichaamsgewicht, lengte, slaaphouding en voorkeur. Verkopers die slechte koudschuim matrassen met een laag soortelijk gewicht (bijvoorbeeld SG 20) aanbieden stellen hun matrassen vaak erg hard in. Hiermee verhullen zij dat het matras een laag soortelijk gewicht heeft, waardoor het matras alsnog enkele jaren zal meegaan. Echter zal dit zorgen dat de wervelkolom foutief wordt uitgelijnd en dat de druk op het lichaam te hoog is. In werkelijkheid is het een slechte en goedkope manier van produceren. Een dergelijk matras biedt geen juiste ondersteuning en is niet duurzaam.

Made in Germany / Duitsland
Tot slot is de producent en herkomst van het schuim ook zeer belangrijk. Fabrieken in Nederland, Duitsland, Zwitserland en België hebben vaak modernere apparatuur, betere laboranten en technisci en een betere recept (veelal fabrieksgeheim).


rm_allgemein_bild1566eb3382137f

Softwelle HR koudschuim - Foto: Ravensberger Matrassen


rm_allgemein_bild2566eb34b12ccd

Struktura-MED® 60
Foto: Ravensberger Matrassenrl_lattenrahmen_zonen_neu-NL

Zone indeling


Het HR koudschuim van Ravensberger

  • Ravensberger Matrassen werkt altijd met een hoog soortelijk gewicht. Om de voordelen van een hoog soortelijk gewicht beter tot recht te laten komen maken wij gebruik van een iets lagere hardheid. Hierdoor kan het lichaam voldoende in het matras wegzinken, waardoor de druk op het lichaam zo laag mogelijk blijft.

  • Wij werken in onze matrassen met een 7-zone indeling. De schouders en bekken mogen ten opzichte van de middenzone namelijk verder in het matras wegzinken, om zo tot de juiste uitlijning van de wervelkolom (S-vorm) te komen. Onze 7-zone HR koudschuim matrassen zijn gespiegeld geproduceerd. Dit betekent dat het matras omgedraaid en omgekeerd kan worden. Voor een langere levensduur van het matras is het verstandig het matras om de 1 tot 3 maanden om te keren en / of draaien.

  • De juiste hardheid is belangrijk voor een correcte ondersteuning. De werking van de zeven individuele zones hangt ook af van de juiste hardheid. In onze productpagina's vindt u een overzicht van de verschillende hardheden. Hier kunt u eenvoudig terugvinden welke hardheid voor u van toepassing is. Tevens kunt u ons e-mailen of bellen voor persoonlijk advies.

  • Het oppervlakte profiel van een matras kan horizontaal en verticaal gesneden worden. Bij een tweedimensionale profilering is het oppervlak alleen horizontaal gesneden. Bij driedimensionale profilering is het matrasoppervlak horizontaal en verticaal gesneden. Hierdoor ontstaan kubussen die onafhankelijk van elkaar werken en zich nauwkeuriger naar het lichaam kunnen vormen.

  • De klimaateigenschappen zijn van cruciaal belang voor een comfortabele nachtrust. HR koudschuim is, na een binnenveringmatras, het matras met de beste klimaateigenschappen. Een goed slaapklimaat hangt naast de matraskern ook af van de tijk (matrashoes). Een goede tijk is noodzakelijk voor het slaapklimaat en de hygiëne. Meer hierover in onze adviespagina over tijken.


De HR koudschuim matrassen in ons assortiment

rm_allgemein_bild1566eb3382137f

Ravensberger Matrassen hoofdkantoor Espelkamp, Duitsland
Foto: Ritchy Stock


Alle teksten op deze website zijn eigendom van Tim Okkerman. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.