Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verklaring omtrent gegevensbescherming / informatieplicht volgens §5 TMG & artikel 13/14 DSGVO

De bescherming van persoonlijke gegevens voor ons, RAVENSBERGER Matratzen GmbH, is veel meer dan het naleven van wettelijke bepalingen. We zijn daarom erg blij met uw interesse in de manier waarop wij met persoonlijke informatie omgaan.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een persoon, is altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Door middel van dit privacybeleid willen we het publiek informeren over de aard, omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast willen we de getroffen personen informeren over hun rechten.

RAVENSBERGER Matratzen GmbH heeft talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo uitgebreid mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen.

Ondanks onze zorgvuldigheid kan op internet gebaseerde gegevensoverdracht tot beveiligingslacunes leiden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het u natuurlijk ook vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, ook op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon of per post.

Naam en adres van de verantwoordelijke instantie en contactmogelijkheden

RAVENSBERGER Matratzen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 3
D-32339 Espelkamp
Duitsland

Showroom Benelux
Hoge Rijndijk 299 c
2382AP Zoeterwoude-Rijndijk
Nederland
E-Mail: info@ravensberger-matrassen.nl

vertegenwoordigd door:
Katja Brockmeier
Frank Bollhorst

Tel.  +49 (0) 57 43 / 93 026 - 0
Fax: +49 (0) 57 43 / 93 026 - 29
E-Mail: info@ravensberger-matrassen.nl

Website: https://www.ravensberger-matrassen.nl

Contactgegevens van de DSB
De functionaris voor gegevensbescherming van de controller is:
DDI - Deutsches Datenschutz Institut GmbH
www.deutsches-datenschutz-institut.de

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail bereiken op de o.g. Bedrijfsadres met de toevoeging - functionaris voor gegevensbescherming - of per e-mail: datenschutz @ ravensberger-matratzen.de


Doeleinden en juridische basis van gegevensverwerking - meestal bij het bezoeken van de website
Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, registreer of verstrek ons dan geen andere informatie (bijv. Per e-mail), wij zullen alleen gegevens verzamelen die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "server logbestanden"). De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze startpagina. Elk ander gebruik of zelfs onthulling van deze gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de logbestanden achteraf te analyseren, mocht er sprake zijn van illegaal gebruik. 

Doeleinden en juridische basis van gegevensverwerking – Contactformulier
Als u contact met ons opneemt (bijv. Via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw contactpersoon het doel heeft om een contract te sluiten, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, dit is het geval als blijkt dat de kwestie uiteindelijk is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die ons verbieden te schrappen.

Doeleinden en juridische basis van de gegevensverwerking – commentaarfunctie
Wanneer u de opmerkingenfunctie op deze website gebruikt, worden naast uw opmerking details over het tijdstip waarop de opmerking is geschreven en de naam van de commentator die u hebt gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. De opslag van het IP-adres is gemaakt om veiligheidsredenen en in het geval dat de rechten van derden worden geschonden of gepost door illegale inhoud. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is artikel 6 par. 1 lit. b en f DSGVO. We behouden ons het recht voor opmerkingen te verwijderen als deze door derden als onwettig of als inbreukmakend worden beschouwd.

Doeleinden en juridische basis van gegevensverwerking - nieuwsbrieffunctieNach Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief, wij zullen u regelmatig informatie over ons bedrijf of onze aanbiedingen toesturen. Verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uitsluitend uw e-mailadres. Andere informatie is optioneel en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u ermee instemt om ons nieuwsbrieven te sturen. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen door op een link te klikken die u in de toekomst wilt ontvangen.

Door te klikken op de bevestigingslink geef ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 lid. Lit. een GDPR. Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief, sparen we je van het internet service provider (ISP) geregistreerd IP-adres en de datum en tijd van de registratie, met het oog op eventueel misbruik van uw e-mail adres te begrijpen op een later tijdstip. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de verstrekte link in de nieuwsbrief. Na uitloggen uw e-mail adres zal onmiddellijk worden verwijderd uit onze nieuwsbrief mailing list, voor zover u uitdrukkelijk toestemming om verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons een die verder gaat dan het gebruik van gegevens die wordt toegestaan ​​door de wet en waarover we in deze Verklaring informeren.

Ontvangers of categorieën ontvangers
Versanddienstleister; GoogleFacebook

Derde-land overbrenging
USAIrland


Deadline voor verwijdering
De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag of, in voorkomend geval, de Europese richtlijnen of voorschriften of door enige andere wetgever te bereiken in wet- of regelgeving die de voor de verwerking verantwoordelijke was voorzien voor.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

Verwijzing naar het herroepingsrecht, indien toestemming als rechtsgrondslag is gekozen
U hebt het recht om op elk gewenst moment een gegeven toestemming in te trekken voor de verwerking van gegevens. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onverwijld verwijderen, tenzij de verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
Als, naar uw mening, de verwerking van uw persoonlijke gegevens de GDPR schendt, hebt u de mogelijkheid om, in overeenstemming met artikel 77 GDPR, een klacht in te dienen bij de bovengenoemde gegevensbeschermingsfunctionaris of bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is, is:

Landvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noord-Rijnland-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Duitsland

Opmerking over profilering en scoren
Google Analytics; Facebook

Aanmelding handelsregister
Handelsregister: HRB 7941 
Registergericht: Bad Oeynhausen

BTW- of bedrijfsidentificatienummer
Umsatzsteuer-ID: DE85ZZZ00001329279

 

Rechten van de betrokkene
U kunt onder de o. G. Adresinformatie over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen. Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden om correctie of verwijdering van uw gegevens vragen.

U behoudt mogelijk het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en hebt het recht om de door u verstrekte gegevens openbaar te maken in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is, is: Vrijheid van informatie Noord-Rijnland-Westfalen Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Duitsland 

Cookies
De websites van RAVENSBERGER Matratzen GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door cookies te gebruiken, kan RAVENSBERGER Matratzen GmbH gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder het instellen van cookies.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, zoals dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar. 

 

Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van Doubleclick door Google

De controller heeft DoubleClick van Google op deze website geïntegreerd.

Doubleclick by Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de persoon in kwestie. In dit geval wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen aan de getroffen persoon in de browser van de computer om te controleren welke advertenties werden weergegeven in de relevante browser en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van de Doubleclick-cookies stelt Google en zijn gelieerde websites in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan deze of andere websites op internet.

De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Verstrekking van gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats door de wet of als onderdeel van de orde gegevensverwerking. In geen geval zal Google de gegevens van de betrokkene met andere gegevens die Google verzamelt bij elkaar te brengen. Door het gebruik van deze webpagina's de betrokkene instemt met de verwerking van gegevens over hen door Google en de hierboven beschreven wijze, de verwerking van gegevens en het doel. De getroffen persoon kan het gebruik van cookies weigeren door het veranderen van de instellingen van de browser software, maar we wijzen de persoon uit dat in dit geval, in voorkomend geval, alle functies van de website mag niet worden benut. De getroffen persoon kan de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en in verband met hun gebruik van websites naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de te voorkomen (onder https://www.google.com/settings DoubleClick voorbij download deactiveren extensie) beschikbare browser plug-in en installeren. Als alternatief kan het onderwerp uit te schakelen onder http://www.aboutads.info/choices/ DoubleClick cookies op de zijkant van de Digital Advertising Alliance. 

Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat.anonymizeIp" voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gestart door de respectieve Google Analytics-component Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere, gebruiken om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden, en vervolgens provisiebedragen mogelijk te maken.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. 

Privacybeleid over gebruik en gebruik van Google Maps


De controller heeft Google Maps geïntegreerd op deze website.

Google Maps (API) is een webservice van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") voor het weergeven van interactieve (land) kaarten voor het visueel weergeven van geografische informatie. Door gebruik te maken van deze service, krijgen websitebezoekers de locatie van het bedrijf te zien en worden ze gefaciliteerd als ze aankomen.

Reeds wanneer u de subpagina's bezoekt waarin de kaart is geïntegreerd door Google Maps, wordt informatie over het gebruik van de betreffende website (zoals het IP-adres) verzonden naar de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount biedt waar de persoon op is ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als de persoon is aangemeld bij Google, worden zijn gegevens rechtstreeks aan hun account toegewezen. Als deze toewijzing niet gewenst is, moet de betreffende persoon uitloggen voordat hij de knop activeert. Google slaat de gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of aanpassing van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet Google hieraan houden.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Als de betrokkene het niet eens is met de toekomstige overdracht van zijn gegevens aan Google bij het gebruik van Google Maps, is het ook mogelijk om de Google Maps-webservice volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in de browser uit te schakelen. Google Maps en de kaartweergave op deze website kunnen niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op http://www.google.com/intl/en/policies/terms/regional.html en de aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl /de_US/help/terms_maps.html

Voor meer informatie over privacy gerelateerd aan het gebruik van Google Maps, bezoekt u het Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 

Privacybeleid over gebruik en gebruik van Google-lettertypen

De controller heeft Google-lettertypen geïntegreerd op deze website. Google biedt gratis lettertypen die kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van websites.

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die worden aangeboden door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") voor een consistente presentatie van lettertypen. Wanneer een pagina wordt gebeld, laadt de browser van een getroffen persoon de vereiste weblettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die wordt gebruikt door een getroffen persoon verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat de relevante website is geopend via het IP-adres van de betrokken persoon. Het gebruik van Google Web-lettertypen is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als de browser van de persoon geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door de computer van de getroffen persoon.

Google LLC. Het Amerikaanse privacyconflict "Privacy Shield", dat is gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd en garandeert naleving van het toepasselijke gegevensbeschermingsniveau in de EU.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/ 

 
Privacybeleid over gebruik en gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van het bedrijf Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken privé-profielen maken, foto's uploaden en socialiseren via vriendschapsverklaringen.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Facebook Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Bediende de betrokkene een geïntegreerd op onze website Facebook knoppen, zoals de "Like" button, of geeft de persoon een reactie, Facebook kent deze informatie naar de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens ,

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij hun Facebook-account voordat onze website wordt gebeld.

Gepubliceerd door Facebook gegevens beleid dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie op Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

Privacybeleid voor aankoop op rekening